Wykorzystujemy pliki Cookies do celów statystycznych, analitycznych, personalizacji przedstawianych ofert oraz celów związanych z bezpieczeństwem naszego sklepu, aby zapewnić przyjemne wrażenia podczas przeglądania naszego serwisu. Korzystanie ze strony redcoon.pl bez zmiany ustawień przeglądarki lub zastosowania funkcjonalności rezygnacji opisanych w Polityce Prywatności Cookies oznacza, że pliki Cookies będą zamieszczana na urządzeniu, z którego korzystasz. Więcej na temat Cookies znajdziesz w Polityce Prywatności Cookies dostępnej pod linkiem >> Tutaj

×
 • Płać prosto i bezpiecznie
 • Bezpieczne i sprawdzone zakupy
 • Zadzwoń i zamów: 799 366 936

Zwroty

Zwroty

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Ustawowy termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia - inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsument, weszła w posiadanie rzeczy.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle stosowne oświadczenie.

Formy, w jakich można złożyć oświadczenie, są następujące:

1. Poprzez formularz odstąpienia od umowy:

Klauzula obowiązku informacyjnego w związku z wypełnieniem formularza

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Redcoon.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 179, kod pocztowy 02-222. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych lub chcesz zrealizować swoje uprawnienia z nim związane, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@redcoon.pl . Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zawartą umową, którym jest realizacji prawa odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Chcesz uzyskać więcej informacji o tym jak Redcoon.pl sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe?
Administratorem Twoich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Redcoon.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 179, kod pocztowy 02-222.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: iodo@redcoon.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie i w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zawartą umową, którym jest realizacji prawa odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu m. in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.2. Mailowo / Telefonicznie / Pocztowo: • Mailem pod adresem:

  redcoon@ms-online.pl

 • Telefonicznie pod numerem:

  799 366 936

 • Pocztą pod adresem:

  Redcoon.pl Sp. z o. o.

  ul. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa

Jeżeli Konsument odstąpi od umowy w formie elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną i przedstawi dalszą procedurę zwrotu.

Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany towar przed upływem tego terminu. Należy go przesłać na adres:

Redcoon.pl Sp. z o. o.

Dział Zwrotów

Kolejowa 1

05-500 Piaseczno

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie koszty, łącznie z kosztem dostawy (z wyjątkiem dodatkowych płatności wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy - zwykły sposób dostarczenia towaru oferowanego przez Sprzedawcę). Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Konsument powinien zwrócić towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta (łącznie ze styropianem) wraz z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną. Tylko taki sposób zapakowania minimalizuje ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu. Oryginalne opakowanie producenta często stanowi integralną część fabrycznie nowego sprzętu, podobnie jak instrukcja i karta gwarancyjna.

Konsument ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za utratę towaru lub jego uszkodzenie podczas transportu. W czasie biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy Konsument powinien zadbać w szczególności o to, aby korzystanie z produktu nie wykraczało poza czynności mające na celu stwierdzenie cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy. Do takich czynności mogą należeć m.in. usunięcie plomby (co dodatkowo prowadzi do utraty gwarancji producenta), numeru seryjnego lub innych zabezpieczeń, jak folii ochronnej (której zdjęcie nie zawsze jest konieczne do zapoznania się z produktem), a także rejestrowanie produktu na stronie producenta, z czym wiąże się uzyskanie dodatkowych świadczeń, o ile nie jest to niezbędne dla sprawdzenia towaru.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm ) Konsument wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Konsument otrzymuje od Sprzedawcy fakturę korygującą (oryginał i kopię). Prosimy o odesłanie podpisanej kopii faktury korygującej do Sprzedawcy.

Stronom przysługuje prawo zatrzymania, o którym mowa w art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga strona nie zaoferuje zwrotu otrzymanego świadczenia, albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób dokonania zwrotu. Żaden ze sposobów zwrotu nie powoduje powstania dodatkowych kosztów po stronie Konsumenta.

Zwrot płatności nastąpi w ciągu 14-dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient poda nieprawidłowy numer konta, termin na zwrot ulega przedłużeniu o czas niezbędny do ustalenia prawidłowego numeru konta.

W sytuacji, gdy Konsument otrzyma wadliwy towar i nie jest to uszkodzenie mechaniczne spowodowane przez Konsumenta, Sprzedawca poprzez wysłanie współpracującej z nim firmy kurierskiej odbierze ten towar na własny koszt.

Prawo odstąpienia nie przysługuje dla towarów:

 • które są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia
 • które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte nie można zwrócić ich ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 • które są nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi, albo programami komputerowymi dostarczanymi w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

Mój redcoon